"ต้อนรับศักราชใหม่กับเว็บไซต์ smartonline" พบกัน "ง่ายขึ้น เร็วขึ้น"

" 17 ปีวารสาร Smart เป็นวารสารด้านการควบคุมยาสูบเล่มเดียวในประเทศไทย ที่นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว เปิดโปงบริษัทบุหรี่ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับเครือข่าย มาอย่างต่อเนื่อง และยังได้มีการพัฒนารูปแบบ สกัดเนื้อหาพร้อมใช้ให้กับเครือข่ายตลอดระยะเวลา 17 ปี"