ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ในงานครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เรามีเป้าหมายเน้นรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  จึงได้เชิญ   Associate Professor Koong Heng Nung Founder, Tobacco Free Generation International  ซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มทำ Campaign Tobacco Free Generation International ปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา  และเป็นที่ปรึกษาของศูนย์มะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์  มานำเสนอถึงการเคลื่อนไหวระดับโลก  เพื่อ Tobacco Free Generation  โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ