7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.หนองบัวพรม ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ งานบุญบั้งไฟร่วมใจรณรงค์ทำบ้านปลอดบุหรี่

7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.หนองบัวพรม ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ งานบุญบั้งไฟร่วมใจรณรงค์ทำบ้านปลอดบุหรี่

ประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 4 พฤษภาคม 2559

ประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 4 พฤษภาคม 2559

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.โนนเสลา ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ชุมชนโนนเสลาเมืองแห่งอารยะธรรมแห่นาคโหด ดินแดนบ้านปลอดบุหรี่

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.โนนเสลา ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ชุมชนโนนเสลาเมืองแห่งอารยะธรรมแห่นาคโหด ดินแดนบ้านปลอดบุหรี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 11 พฤษภาคม 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.11 พฤษภาคม 2559

ประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.

จัดอบรม "DJ เยาวชน ร่วมต้านบุหรี่" ปี 2559

จัดอบรม "DJ เยาวชน ร่วมต้านบุหรี่" ปี 2559

เสื้อยืดคอกลมสีขาว Gen Z Gen Strong : ไม่สูบ สกรีนหน้า หลัง สีขาว Cotton 32 Semi

เสื้อยืดคอกลมสีขาว Gen Z Gen Strong : ไม่สูบ สกรีนหน้า หลัง สีขาว Cotton 32 Semi

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ของThai NCD Alliance

นนี้ (7 เมษายน 2559) ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ของThai NCD Alliance

ถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 21 มีนาคม 2559

ถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 21 มีนาคม 2559

ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 18 มีนาคม 2559

ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 18 มีนาคม 2559

ถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 17 มีนาคม 2559

ถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 17 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 16 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 16 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 15 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 15 มีนาคม 2559

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในรอบเช้า เป็นชุมชน ม.2 บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย วันที่ 14 มีนาคม 2559

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในรอบเช้า เป็นชุมชน ม.2 บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ ในชุมชน ม.3 บ้านศีรษะแรต ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ ในชุมชน ม.3 บ้านศีรษะแรต ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 10 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 10 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 9 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 9 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 8 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 8 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 6 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 6 มีนาคม 2559

"สิงห์อมควัน"กระอัก!! "บุหรี่"ขึ้นราคา5-10บาท

สิงห์อมควันร้องจ๊าก...รัฐบาลประกาศขึ้นภาษีบุหรี่จาก 87% เป็น 90% ส่งผลต่อราคาขายปลีกของบุหรี่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยซองละ 5-10 บาท