โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 8 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 8 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 6 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 6 มีนาคม 2559

"สิงห์อมควัน"กระอัก!! "บุหรี่"ขึ้นราคา5-10บาท

สิงห์อมควันร้องจ๊าก...รัฐบาลประกาศขึ้นภาษีบุหรี่จาก 87% เป็น 90% ส่งผลต่อราคาขายปลีกของบุหรี่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยซองละ 5-10 บาท

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

นักกฎหมายควบคุมยาสูบจากประเทศจีนดูงานด้านควบคุมยาสูบไทย

นักกฎหมายควบคุมยาสูบจากประเทศจีนดูงานด้านควบคุมยาสูบไทย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมงานมหกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมงานมหกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

ประชุม “สมัชชาเด็กและเยาวชน : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเสพติด

ประชุม “สมัชชาเด็กและเยาวชน : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเสพติด” ขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ โดย มติสมัชชาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า 100 คน เห็นพร้อมให้รัฐบาลเร่งรัดออกออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ หรือ “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่”

ภาคีเครือข่ายหมออนามัย ประกาศปฏิญญาหนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ วอนรัฐบาล-สนช.เร่งพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยเร็ว

ภาคีเครือข่ายหมออนามัย ประกาศปฏิญญาหนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ วอนรัฐบาล-สนช.เร่งพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยเร็ว

ภาคีเครือข่ายหมออนามัย ประกาศปฏิญญาหนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ วอนรัฐบาล-สนช.เร่งพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยเร็ว

ภาคีเครือข่ายหมออนามัย ประกาศปฏิญญาหนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ วอนรัฐบาล-สนช.เร่งพิจารณา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่โดยเร็ว

เปิดตัวเครือข่ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่ หวังช่วยคนรุ่นหลังให้รอดจากภัยบุหรี่

เปิดตัวเครือข่ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่ หวังช่วยคนรุ่นหลังให้รอดจากภัยบุหรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ สนช.สนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ สนช.สนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่

นักศึกษาแพทย์ จำนวน 11 คน จาก the Department of Applied Health Science at Indiana University

นักศึกษาแพทย์ จำนวน 11 คน จาก the Department of Applied Health Science at Indiana University

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

ประกาศด่วน

ประกาศด่วน

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมเยาวชนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมเยาวชนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 1 ตอน “หายใจได้เต็มปอด” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 19.00 น. ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลงานของเยาวชน นิทรรศการความรู้ เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ และกลลวงของธุรกิจยาสูบ นิทรรศการศิลปะ กระจกสะท้อนความจริง บูธตรวจสุขภาพ, การแสดงจาก เยาวชน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 27 - 34

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 27 - 34

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์