31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดตัวหน้าเว็บ "วันงดสูบบุหรี่โลก" เพื่อรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา...

ขอคำเตือน 85 %

ร่วมสนับสนุนขอภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85%

พัฒนาศักยภาพเครือข่าย - ขยายข่าวให้มีพลัง

มูลนิธิฯ จัดกิจกรรม "อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย : ขยายข่าวให้มีพลัง" ให้กับภาคีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

ขอพรวันสงกรานต์

วันนี้ (12 เม.ย.56) เจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้มีโอกาสรดน้ำรับพรอันเป็นมงคลจากอาจารย์กรองจิต เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย..