ขอพรวันสงกรานต์

วันนี้ (12 เม.ย.56) เจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้มีโอกาสรดน้ำรับพรอันเป็นมงคลจากอาจารย์กรองจิต เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย..