มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นำร่อง Tobacco Free Generation เพื่อปกป้องเด็ก Gen Z และ Gen Alpha ที่เกิดหลังปี 2545 (2000) ไม่สูบบุหรี่
11 ก.ย. 60 | เข้าชม : 14

(วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560) 
การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นำร่อง Tobacco Free Generation 
เพื่อปกป้องเด็ก Gen Z และ Gen Alpha ที่เกิดหลังปี 2545 (2000) ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นเพื่อรณรงค์ป้องกันเยาวชนจากการริเริ่มสูบบุหรี่ โดยค้นหาและพัฒนาให้เกิดพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการในด้าน ๆ ทั้งด้านนโยบาย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนให้เยาวชนมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างกระแสให้เยาวชนมีค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ โดยชูประเด็น “Gen Z Gen Strong ไม่สูบ” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ที่เกิดหลังปี 2545 หรือปี 2002 (เด็ก GenZ และ GenAlpha) ทั้งนี้ จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยที่ติดบุหรี่กว่าครึ่งเริ่มสูบก่อนอายุ 19 ปี เมื่อมีการเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่สามารถเลิกได้ ส่วนอีกร้อยละ 73 จะติดไปตลอดชีวิต ดังนั้นหากเราสามารถช่วยกันป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ ก็จะช่วยหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ และที่สำคัญยังช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนไปติดสิ่งเสพติดอื่นที่ร้ายแรงกว่าเพราะจุดเริ่มต้นคือ การสูบบุหรี่ ดังนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา จึ่งได้จัดการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นำร่อง Tobacco Free Generation เพื่อปกป้องเด็ก Gen Z และ Gen Alpha ที่เกิดหลังปี 2545 (2000)ไม่สูบบุหรี่ขึ้น โดยมีภาคีที่ดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ได้แก่ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา, อบต.ท่าก๊อ จ.เชียงราย, อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ อบต.เสียว จ.ศรีสะเกษ, สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ, อบต.หนองขอน จ.อุบลราชธานี,เครือข่ายสื่อมวลชนสีชาว จ.อุบลราชธานี และ สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กฯ ภาคตะวันออก ทั้งนี้โดยมี อาจารย์บังอร ฤทธิภักดี กรรมการมูลนิธิรณณงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมด้วย ดร.ศรัณญา เบญจกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์พื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมเป็นวิทยกร ณ ห้อง เลอ เบล แอร์ ชั้น 1 โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต

 

Share
To Top