ไปสระบุรีครั้งไหน อากาศปลอดภัย เพราะขนส่งเมืองสระบุรีปลอดบุหรี่

ไปสระบุรีครั้งไหน อากาศปลอดภัย เพราะขนส่งเมืองสระบุรีปลอดบุหรี่

ดร.ภานุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรีปลอดบุหรี่ โดยเทศบาลเมืองสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ มีวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้สูบให้เลิกสูบบุหรี่ และเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ไม่ให้มีการจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระบุรีโดยเด็ดขาด เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ใครผ่านจุด check point ที่สถานีขนส่งสระบุรี ถ่ายภาพมาแบ่งปันกันได้