ภาพกิจกรรมวันเด็กปี ๕๖ ทีมงาน The Yellow Bule Fanclub Krabi Fc

ภาพกิจกรรมวันเด็กปี ๕๖ ทีมงาน The Yellow Bule Fanclub Krabi Fc.ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลกระบี่

ได้ร่วมออกบู๊ท จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2556 และร่วมรณรงค์การไม่สุบบุหรี่ ให้น้องนำไปบอกต่อที่บ้าน
กับคนใกล้เคียง เพื่อบ้าน สนามกีฬา สังคมที่น่าอยู่และเมืองกระบี่ปลอดควันบุหรี่ ทุกคนสุขภาพดี 
๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 
ภาพจาก ทีมงานเดอะเยลโล่บลู แฟนคลับกระบี่ เอฟซี
อำนวยการกิจกรรม นายพงษ์พันธุ์ จิววุฒิพงค์
เรียบเรียงโดย นายศุภกิจ (จักรกฤษณ์) นิลพันธ์
 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ป้อม ครับ
๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗