นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี

วันนี้ 17 มกราคม 2557 นำเสนอผลการดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า โดยมี คุณหมอประกิต และทีมงานจาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาร่วมรับฟัง