กิจกรรมการขยายเครือข่ายสู่ ป้อมยามตำรวจ ที่ทำการกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และบ้านปลอดบุหรี่

 

https://www.facebook.com/media/set/edit/a.663144240408954.1073741924.210762632313786/