บูรณาการควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายชุมชนในระดับอำเภอสารภี

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.663144240408954.1073741924.210762632313786&type=3