กิจกรรมเยาวชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แกนนำน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอกิจกรรมการออกกำลังกายที่จะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ให้หันมาออกกำลังกายแทนการสูบบุหรี่  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการช่วยทำให้บ้านปลอดบุหรี่