มีนักวิชาการไทยหลายคนสนับสนุนการสุบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ธรรมดา

นักวิชาการที่สนับสนุนคิดเพียงแต่ผลที่จะเกิดขึ้นกับคนสูบบุหรี่ธรรมดา ไม่ได้คิดถึงผลกระทบอื่นที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าในระดับประชากรรวม

การระบาดของโรคปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในอเมริกาเกิดจากผสมสารสกัดกัญชา

รายงานจาก FDA อเมริกา จากล้างปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า 51 รายพบวิตามินอีอซิเตท 48 รายสรุปได้ว่ามีส่วนที่ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิต

อยากทราบคดีที่รัฐบาลอเมริกา ฟ้องศาลเอาความผิดกับบริษัทบุหรี่

ในอเมริกามีการฟ้องบริษัทบุหรี่เต็มไปหมด ทั้งโดยรัฐบาลและเอกชน คดีใหญ่ๆ ที่ฟ้องโดยหน่วยงานรัฐบาลมี 2 คดี คือ อัยการของทั้ง 51 รัฐ และคดีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องบริษัทบุหรี่ ข้อหาผิดกฎหมายอั้งยี่

ทำไมสนามบินเสียมเรียบจึงมีป้ายแจ้งว่า ให้นำบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

เพราะมีกรณีบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋าเดินทางระหว่างการขนถ่ายกระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบิน

จำนวนคนไทยค่อยๆ ลดลง แต่จำนวนคนที่ตายจากการสูบบุหรี่ยังเพิ่มขึ้น เพราะอะไรครับ

แม้ว่าจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่จะไม่เพิ่มขึ้น ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่คนที่สูบบุหรี่ที่มีอายุมากขึ้นค่อยเพิ่มขึ้น

ข่าวที่จะมีการขึ้นภาษีบุหรี่อีก คุณหมอคิดว่าใครได้ ใครเสีย?

ฝ่ายที่ได้คือ รัฐบาลและคนสูบบุหรี่ ส่วนฝ่ายที่เสีย คือพ่อค้าบุหรี่

ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะไม่มีนิโคติน แต่ทำไมขายหมากฝรั่งและแผ่นแปะนิโคตินได้

หมากฝรั่งและแผ่นแปะนิโคติน ขึ้นทะเบียนเป็นยาที่ใข้ในการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ ผ่านการควบคุมมาตรฐานที่เข้มงวดเหมือนยา

จะแนะนำคนที่เปลี่ยนจากสูบบุหรี่ธรรมดามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไร

คนที่สมควรจะใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลุ่มเดียวคือ คนที่ต้องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่ธรรมดา

ผู้คนจะรู้ได้อยางไรว่า อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาสูบปลอดภัยหรือไม่?

นพ.ใหญ่ (กระทรวงสาธารณสุข) สรุปว่า นิโคตินสามารถทำอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาได้ เรามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ปรุงกล่ิน รส

ผมคุมน้ำตาลได้ดี แต่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ คงไม่เป็นไรใช่ไหม

เป็นครับ การที่เส้นเลือดทั่วร่างกายค่อยๆ แข็งตัว และรูเส้นเลือดค่อยๆ ตีบลง เสี่ยงที่จะเกิดการแข็งตัวและตีบตัน

ช่วยอธิบาย การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อปอดให้เห็ฯภาพหน่อย

สารพิษจากควันบุหรี่ ทำให้ถุงลมเกิดการอักเสบ ผนังถุงลมฉีกขาด หลายๆ ถุงลมแตกรวมกัน เรียกว่า \"ถุงลมโป่งพอง\"

บอกได้หรือย้งว่า บุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดา อย่างไหนอันตรายกว่ากัน

บอกยังไม่ได้ บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้ยังไม่ถึง 10 ปี จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับบุหรี่ธรรมดาถึงอันตราย

ผสมนํ้ามันสกัดกับบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเพิ่มขึ้นมั๊ย?

ในผู้ป่วยกว่า 1,000 รายที่ปอดอักเสบรุนแรงที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 78% ผสมนํ้ามันสกัดกัญชา

\"แค่ติดนิโคติน\" ใน \"บุหรี่ไฟฟ้า\" มีปัญหาอย่างไร?

\"นิโคติน\" ที่อยู่ใน \"บุหรี่ไฟฟ้า\" ส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองและระบบประสาทในเด็กและวัยรุ่น

บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ ไม่มีทาร์ คาร์บอนมอนอกไซด์ มันปลอดภัยกว่ามิใช่หรือ?

จริงที่ว่าไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารก่อมะเร็งน้อยกว่าควันบุหรี่ธรรมดา ทำให้น่าจะมีอันตรายน้อยกว่า

ควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองมีอันตรายอย่างไร? เหมือนกับบุหรี่ธรรมดาหรือไม่

\"ไอละออง\" จากบุหรี่ไฟฟ้า หรืออาจเรียก \"ไอละอองมือสอง\"

US Surgeon General คือใคร

US Surgeon General คือใคร และรายงานของเขาเกี่ยวกับมะเร็ง 12 ชนิดจากการสูบบุหรี่มีความสำคัญอย่างไร?

ทำไม! อาจารย์จึงส่งข่าวบุหรี่ไฟฟ้าถี่มาก

ต้องส่งให้มาก เพราะวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น และยังมีความเข้าใจผิดๆ ในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดา

มีประเทศไหนหรืองานวิจัยที่อ้างว่า

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยลง แต่กลับทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยลง

นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกับนิโคตินในหมากฝรั่ง ที่ใช้รักษาการเลิกสูบบุหรี่ ทำไมเมืองไทยห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ให้ขายหมากฝรั่งนิโคตินได้

นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกับนิโคตินในหมากฝรั่ง ทำไมเมืองไทยห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ให้ขายหมากฝรั่งนิโคตินได้