ถาม-ตอบกับหมอประกิต 17 ส.ค.2561

เราจะอธิบายอย่างไรดี ในกรณีที่ โรงเรียนรับทุนจากธุรกิจยาสูบ โรงเรียนก็ชื่นชม เด็กก็ชื่นชม ปกป้องบริษัทบุหรี่ว่าเขาให้อนาคต เขาช่วยเหลือ ให้ทุนการเรียน” คำถามจากอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 15 ส.ค.2561

“ประเทศออสเตรเลียบอกว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็ง 16 ชนิด ทำไม? มูลนิธิฯ บอกว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็ง12 ชนิด”

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 11 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 11 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 10 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 10 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 8 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 8 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 3 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 3 ส.ค.2561