.

.

ศูนย์ข้อมูล

วันนี้ในอดีต

คำถามจากผู้ลงทะเบียน

คำถามจากผู้ลงทะเบียน

ถอดบทเรียน สำนักงานสาธารณสุขต้นแบบ สถานีอนามัยปลอดบุหรี่

ถอดบทเรียน สำนักงานสาธารณสุขต้นแบบ สถานีอนามัยปลอดบุหรี่

ข้อมูลบุหรี่กับสุขภาพสำหรับพระสงฆ์เพื่อเผยแพร่แก่ญาติโยม

ข้อมูลบุหรี่กับสุขภาพสำหรับพระสงฆ์เพื่อเผยแพร่แก่ญาติโยม

ศูนย์ข่าวปลอดควัน

วันมะเร็งโลก 10 ข้อที่จะทำให้ห่างไกลมะเร็งจากบุหรี่

ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนคนไทยทุกคนให้มีส่วนร่วมในการลดจำนวนคนไทยที่จะเป็นมะเร็ง ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ตามที่ประเด็นรณรงค์วันมะเร็งโลกปีนี้ I Am and I Will : Together, all of our actions matter หรือ ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศ.นพ. ประกิต เรียกร้องให้คนไทยทุกคน ทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบ ช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อลดปัญหาโรคมะเร็งในคนไทย เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งที่สำคัญที่สุดของประชากรโลกและของคนไทย จากตัวเลขคนไทยที่สูบบุหรี่ที่ยังมีถึง 10 ล้านคนเศษ จำนวนคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน มีประมาณ 17 ล้านคน และเกือบ 30 ล้านคนที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองในที่สาธารณะ โดยควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด ทำให้อวัยวะคนสูบบุหรี่ หรือคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง สัมผัสสารก่อมะเร็งทุกครั้งที่มีการสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง จนเป็นมะเร็งขึ้นมากกว่า 20 ชนิดตามประกาศขององค์การอนามัยโลก การไม่สูบบุหรี่ การหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสอง และการป้องกันไม่ให้ลูกหลานสูบบุหรี่ทุกชนิด จะเป็นการลดโอกาสการเป็นมะเร็งที่สำคัญที่สุดของคนไทย ศ.นพ.ประกิต เชิญชวนให้คนไทยทุกคนทั้งที่สูบและไม่สูบบุหรี่ มีส่วนร่วมลดโอกาสการเกิดมะเร็งจากการสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง ด้วยการร่วมรณรงค์ 10 ข้อดังต่อไปนี้

เปิดโปงอุตสาหกรรมยาสูบ

รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่

รู้ให้ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่

เอกสารลับบริษัทบุหรี่

เอกสารลับบริษัทบุหรี่

คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 3 บุหรี่แปลงร่าง (Alternative cigarette) และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 3 บุหรี่แปลงร่าง (Alternative cigarette) และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 1 การส่งเสริมการขาย การตลาด ณ จุดขาย

คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เล่ม 1 การส่งเสริมการขาย การตลาด ณ จุดขาย

ASH Thailand Channel

E Cigarettes Back to the Future

E Cigarettes Back to the Future

Zombury Gen Z

ชมเชยเทคนิคพิเศษ จากกิจกรรมประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ“วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”