เป้าหมายชีวิตที่สมดุล รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

เป้าหมายชีวิตที่สมดุล รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ถึงเวลาคิดใหม่เรื่อง\'ก้นบุหรี่\'

ถึงเวลาคิดใหม่เรื่อง\'ก้นบุหรี่\'

ชายทะเลไทย 24 หาด 15 จังหวัด รณรงค์ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ชายหาดไทยทิ้งก้นบุหรี่วันละกว่า 100 ล้านชิ้น มาตรา 17 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับหนึ่งแสนบาท

ชายทะเลไทย 24 หาด 15 จังหวัด รณรงค์ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ชายหาดไทยทิ้งก้นบุหรี่วันละกว่า 100 ล้านชิ้น มาตรา 17 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับหนึ่งแสนบาท

ปอดสะอาดได้พักร้อนเพิ่ม

ปอดสะอาดได้พักร้อนเพิ่ม

ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ แลกเปลี่ยน

ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ แลกเปลี่ยน