เจ้าต้วร้าย ทำลายหัวใจ กระตุ้นวันงดสูบบุหรี่โลก

เจ้าต้วร้าย ทำลายหัวใจ กระตุ้นวันงดสูบบุหรี่โลก

บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

\'โรคไม่ติดต่อ\' ป้องกันได้ด้วยมาตรการภาษี

\'โรคไม่ติดต่อ\' ป้องกันได้ด้วยมาตรการภาษี

เลิกบุหรี่ก็เจอสุข

เลิกบุหรี่ก็เจอสุข

ลด ละ เลิกบุหรี่ ชุมชนช่วยได้

ลด ละ เลิกบุหรี่ ชุมชนช่วยได้

กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งเป้าสู่องค์กรปลอดบุหรี่ 0%

กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งเป้าสู่องค์กรปลอดบุหรี่ 0%

บุหรี่ทำลายหัวใจ คร่าชีวิตนักสูบ

บุหรี่ทำลายหัวใจ คร่าชีวิตนักสูบ

โคัชโย่งสั่งเข้มแข้ง อชก. ห้ามยุ่ง พนัน เหล้า บุหรี่

โคัชโย่งสั่งเข้มแข้ง อชก. ห้ามยุ่ง พนัน เหล้า บุหรี่

เลิกบุหรี่ ดีต่อใจ

เลิกบุหรี่ ดีต่อใจ

ทม.มหาสารคามนำร่อง \'ตลาดสดปลอดบุหรี่\' เผยเคล็ดเลิกสูบใน 4 เดือน

ทม.มหาสารคามนำร่อง \'ตลาดสดปลอดบุหรี่\' เผยเคล็ดเลิกสูบใน 4 เดือน

บุหรี่มือ2คร่าชีวิตคนในบ้านพ่อสูบทำลูก 21 ปี ป่วยหัวใจตีบ

บุหรี่มือ2คร่าชีวิตคนในบ้านพ่อสูบทำลูก 21 ปี ป่วยหัวใจตีบ

ชี้ไอระเหยบุหรี่ไฟฟ้าพ่นสารพิษจำนวนมาก

ชี้ไอระเหยบุหรี่ไฟฟ้าพ่นสารพิษจำนวนมาก

ตลาดน้ำดำเนิน\'ต้นแบบไร้ควัน เดินหน้าขยายผลตลาดปลอดบุหรี่

ตลาดน้ำดำเนิน\'ต้นแบบไร้ควัน เดินหน้าขยายผลตลาดปลอดบุหรี่

โย่งเลิกบุหรี่ทำได้กำลังใจดี

โย่งเลิกบุหรี่ทำได้กำลังใจดี

ชุมชนน่าอยู่ ควันบุหรี่ พ่นเบาๆ ก็เจ็บ

ชุมชนน่าอยู่ ควันบุหรี่ พ่นเบาๆ ก็เจ็บ

ญี่ปุ่นประกาศกฎหมายป้องกัน ควันบุหรี่มือสอง หวังสร้างโอลิมปิกปลอดควัน

ญี่ปุ่นประกาศกฎหมายป้องกัน ควันบุหรี่มือสอง หวังสร้างโอลิมปิกปลอดควัน

มัสยิดครบวงจรสร้างสรรค์ชุมชนด้วยศรัทธา

มัสยิดครบวงจรสร้างสรรค์ชุมชนด้วยศรัทธา

บุหรี่...สูบทุกวัน แล้วรู้จักมันดีแค่ไหน

บุหรี่...สูบทุกวัน แล้วรู้จักมันดีแค่ไหน

รักลูก..อย่าสูบบุหรี่ในบ้าน แนะ3วิธีป้องกันให้ปลอดภัย

รักลูก..อย่าสูบบุหรี่ในบ้าน แนะ3วิธีป้องกันให้ปลอดภัย

\'บลูมเบิร์ก\'ตั้งองค์กรตรวจสอบยาสูบ

\'บลูมเบิร์ก\'ตั้งองค์กรตรวจสอบยาสูบ