ศาลปค.สูงสุดกลับคำสั่งศาลปค.กลาง ไฟเขียวเพิ่มขนาดภาพเตือนซองบุหรี่

ศาลปค.สูงสุดกลับคำสั่งศาลปค.กลาง ไฟเขียวเพิ่มขนาดภาพเตือนซองบุหรี่

ผลวิจัย'มหิดล'ชี้ชัด11ปีคนไทยสูบเพิ่ม

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว "ผลการวิจัย คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย จนถึง พ.ศ.2568" ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป แนวโน้มโดยภาพรวมลดลงจากร้อยละ 32 เมื่อปี 2534 เหลือร้อยละ 19.94 ในปี 2556 แต่ในช่วง 4-5 ปีหลัง อัตราการสูบบุหรี่ลดลงน้อยมาก เนื่องจากมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลัก คือผู้หญิง เด็ก และเยาวชน ที่สำคัญสังคมยังไม่ตระหนักเรื่องควันบุหรี่มือสอง เพราะยังมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้าม พื้นที่สาธารณะมาก

ภาคีจิตอาสา...รณรงค์"ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ"

ภาคีจิตอาสา...รณรงค์"ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ"

เลิกบุหรี่ด้วยวิธีง่ายๆ

เลิกบุหรี่ด้วยวิธีง่ายๆ

โรงแรมปลอดบุหรี่

โรงแรมปลอดบุหรี่

ใช้แอพพลิเคชั่นต้านบุหรี่ ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบให้เยาวชน

ป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ควันบุหรี่ไม่เพียงแต่มีอันตรายทำร้ายตัวคนสูบเท่านั้น แต่ผลข้างเคียงของควันบุหรี่ยังสามารถเข้าไปสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้สูบได้อีกด้วย และแม้จะมีการรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะต่างๆ แต่ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่กว่า 2 ใน 3 ของที่ห้ามสูบ ตลอดจนประชาชนขาดการรับรู้ต่อพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่ๆ ในช่วงวัยรุ่นที่ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ล่าสุดเพื่อเป็นเครื่องมือเชิงรณรงค์สังคม กระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มตระหนักถึงสิทธิ์ตนเอง สิทธิ์ของผู้อื่น และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ จึงได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ" ขึ้น ภายใต้โครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย : รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ

ติดแชทช่วยเลิกบุหรี่ได้

การตัดใจเลิกบุหรี่แบบหักดิบในระยะเวลาไม่กี่วันคงเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนต้องการเลิกบุหรี่จึงต้องเข้าคอร์สเพื่อให้เลิกได้อย่างถาวร การเข้าคอร์สเลิกบุหรี่ส่วนมากมักหากิจกรรมให้คนที่ติดบุหรี่ทำยามว่างเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ใช้เวลาว่างหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ ซึ่งกิจกรรมที่นิยมให้ทำคืออ่านหนังสือหรือฟังเพลง กระนั้นสำหรับคนสมาธิสั้นก็ดูจะเป็นปัญหาไม่น้อย เพราะไม่สามารถจับจ้องอะไรนานๆ ได้ ทางออกใหม่จึงไปลงตัวที่การแชทข้อความออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือแทน ทั้งนี้ ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐ ระบุชัดว่า คนที่รักษาการติดบุหรี่ด้วยการแชทในยามว่างจะมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่มากกว่าการรักษาทั่วไปถึง 2 เท่า ฉะนั้น หากคิดจะเลิกบุหรี่ก็ลองนำกลเม็ดนี้ไปใช้กันเผื่อจะได้ผลมากขึ้น

ให้เพิ่มขนาด ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

สิงห์อมควันสำลัก ศาลปกครองสูงสุดกลับ คำสั่ง ศาลปกครองชั้นต้นยกเลิกการระงับใช้ประกาศ กระทรวงสาธารณ สุขไฟเขียว เพิ่มขนาดภาพอันตรายบนซองบุหรี่ร้อยละ 85 ชี้ ประกาศไม่เข้าขั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังผู้นำเข้าบุหรี่ยี่ห้อดังขอร้องบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ขอให้มีภาพเตือนเล็กลง คาด บริษัทผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ อีก 4 รายอาจจะมีคำสั่งเช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง กลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้ มีการทุเลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางการติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของซองบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้พื้นที่บนซองหรือกล่องบุหรี่ต้องแสดงภาพพิษภัยของการสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย 2 ด้าน

เข้มบุหรี่

นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานแถลงจัดงาน 'ศรีสะเกษปลอดบุหรี่' เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและจัดโซนนิ่งพื้นที่สูบบุหรี่ หลังพบเด็กในจังหวัดสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผจก.สสส.,ดร.นพ.บันฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. และ ศ.นพ.ประกิต วาธิกาธกกิจ เลขาฯมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่"รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ ในพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100%"

เมืองดอกบัวใช้พื้นที่สร้างสรรค์สร้างต้นแบบดี ตัดตอนนักสูบหน้าใหม่

เมืองดอกบัวใช้พื้นที่สร้างสรรค์สร้างต้นแบบดี ตัดตอนนักสูบหน้าใหม่

แพทย์ มช.จับมือ สสส. รณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่

แพทย์ มช. จับมือ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แสดงนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษากับผู้ติดบุหรี่และต้องการลด ละ เลิก บุหรี่ หวังให้บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการปลอดควันบุหรี่ในองค์กร

เลิกบุหรี่วันนี้มีข้อดีเพียบ!

ควันบุหรี่มีสารพิษมากมายกว่า 7,000 ชนิด ที่ทำลายสุขภาพของผู้สูบ การเลิกบุหรี่ได้จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ดีที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะทุกครั้งที่สูบบุหรี่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นทุกส่วนที่ควันบุหรี่เข้าไปในร่างกายแต่ผู้ที่สูบมานานอาจจะไม่รู้สึก เพราะร่างกายเกิดความเคยชินกับการสะสมสารพิษไปแล้ว "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"มีข้อมูลดีๆ จากการเลิกสูบบุหรี่มาบอก

ภัยเงียบบุหรี่เทียม

ภัยเงียบบุหรี่เทียม

ถนนปลอดบุหรี่

กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แถลงข่าวประกาศจะเริ่มทำให้ถนนปลอดบุหรี่ โดยเป้าหมายเป็นถนนคนเดินที่มีทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ร้านอาหารบนถนนมหาราช ซึ่งเป็นถนนหน้าเทศบาลเป็นสายแรก อีกทั้งเชื่อมไปสู่จุดชมวิวลาน "ปูดำ" หน้าเมืองกระบี่ด้วย

ลูกอมสกัดหญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ดีกว่าชาชง

ลูกอมสกัดหญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ดีกว่าชาชง

แยก...พัฒนาการ: รณรงค์พิชิตบุหรี่

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำโดย ชัชวาล ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วย ประเวศ อรรคนิมาตย์ ประธานสิ่งแวดล้อมของทางโรงแรมและพนักงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ "จักรยานพิทักษ์ชีวิต ดุสิตพิชิตบุหรี่" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ประจำปี 2557

ต่อต้านบุหรี่

เด็กอินเดียในเมืองกัลตาเดิมใส่หน้ากากผีเนื่องในงานวัน "ต่อต้านบุหรี่โลก" ตอนปลายเดือนก่อน การรณรงค์คว่ำบาตรการสูบบุหรี่ต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง จะวางมือไม่ได้

'บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด'

'บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด'

ไม่สูบ

ไม่สูบ