'หัวตะพาน'เดินหน้าตำบลปลอดบุหรี่

'หัวตะพาน'เดินหน้าตำบลปลอดบุหรี่

รวมพลัง...ภาคีจิตอาสา "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ"

รวมพลัง...ภาคีจิตอาสา "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ"

ศาลปค.สูงสุดกลับคำสั่งศาลปค.กลาง ไฟเขียวเพิ่มขนาดภาพเตือนซองบุหรี่

ศาลปค.สูงสุดกลับคำสั่งศาลปค.กลาง ไฟเขียวเพิ่มขนาดภาพเตือนซองบุหรี่

ผลวิจัย'มหิดล'ชี้ชัด11ปีคนไทยสูบเพิ่ม

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว "ผลการวิจัย คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทย จนถึง พ.ศ.2568" ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป แนวโน้มโดยภาพรวมลดลงจากร้อยละ 32 เมื่อปี 2534 เหลือร้อยละ 19.94 ในปี 2556 แต่ในช่วง 4-5 ปีหลัง อัตราการสูบบุหรี่ลดลงน้อยมาก เนื่องจากมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลัก คือผู้หญิง เด็ก และเยาวชน ที่สำคัญสังคมยังไม่ตระหนักเรื่องควันบุหรี่มือสอง เพราะยังมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้าม พื้นที่สาธารณะมาก

ภาคีจิตอาสา...รณรงค์"ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ"

ภาคีจิตอาสา...รณรงค์"ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ"

เลิกบุหรี่ด้วยวิธีง่ายๆ

เลิกบุหรี่ด้วยวิธีง่ายๆ

โรงแรมปลอดบุหรี่

โรงแรมปลอดบุหรี่

ใช้แอพพลิเคชั่นต้านบุหรี่ ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบให้เยาวชน

ป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ควันบุหรี่ไม่เพียงแต่มีอันตรายทำร้ายตัวคนสูบเท่านั้น แต่ผลข้างเคียงของควันบุหรี่ยังสามารถเข้าไปสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้สูบได้อีกด้วย และแม้จะมีการรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะต่างๆ แต่ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่กว่า 2 ใน 3 ของที่ห้ามสูบ ตลอดจนประชาชนขาดการรับรู้ต่อพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่ๆ ในช่วงวัยรุ่นที่ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ล่าสุดเพื่อเป็นเครื่องมือเชิงรณรงค์สังคม กระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มตระหนักถึงสิทธิ์ตนเอง สิทธิ์ของผู้อื่น และกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ จึงได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ" ขึ้น ภายใต้โครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย : รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ

ติดแชทช่วยเลิกบุหรี่ได้

การตัดใจเลิกบุหรี่แบบหักดิบในระยะเวลาไม่กี่วันคงเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนต้องการเลิกบุหรี่จึงต้องเข้าคอร์สเพื่อให้เลิกได้อย่างถาวร การเข้าคอร์สเลิกบุหรี่ส่วนมากมักหากิจกรรมให้คนที่ติดบุหรี่ทำยามว่างเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ใช้เวลาว่างหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ ซึ่งกิจกรรมที่นิยมให้ทำคืออ่านหนังสือหรือฟังเพลง กระนั้นสำหรับคนสมาธิสั้นก็ดูจะเป็นปัญหาไม่น้อย เพราะไม่สามารถจับจ้องอะไรนานๆ ได้ ทางออกใหม่จึงไปลงตัวที่การแชทข้อความออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือแทน ทั้งนี้ ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐ ระบุชัดว่า คนที่รักษาการติดบุหรี่ด้วยการแชทในยามว่างจะมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่มากกว่าการรักษาทั่วไปถึง 2 เท่า ฉะนั้น หากคิดจะเลิกบุหรี่ก็ลองนำกลเม็ดนี้ไปใช้กันเผื่อจะได้ผลมากขึ้น

ให้เพิ่มขนาด ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

สิงห์อมควันสำลัก ศาลปกครองสูงสุดกลับ คำสั่ง ศาลปกครองชั้นต้นยกเลิกการระงับใช้ประกาศ กระทรวงสาธารณ สุขไฟเขียว เพิ่มขนาดภาพอันตรายบนซองบุหรี่ร้อยละ 85 ชี้ ประกาศไม่เข้าขั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังผู้นำเข้าบุหรี่ยี่ห้อดังขอร้องบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ขอให้มีภาพเตือนเล็กลง คาด บริษัทผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ อีก 4 รายอาจจะมีคำสั่งเช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง กลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้ มีการทุเลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางการติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของซองบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้พื้นที่บนซองหรือกล่องบุหรี่ต้องแสดงภาพพิษภัยของการสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย 2 ด้าน

เข้มบุหรี่

นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานแถลงจัดงาน 'ศรีสะเกษปลอดบุหรี่' เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและจัดโซนนิ่งพื้นที่สูบบุหรี่ หลังพบเด็กในจังหวัดสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผจก.สสส.,ดร.นพ.บันฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. และ ศ.นพ.ประกิต วาธิกาธกกิจ เลขาฯมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่"รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ ในพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100%"

เมืองดอกบัวใช้พื้นที่สร้างสรรค์สร้างต้นแบบดี ตัดตอนนักสูบหน้าใหม่

เมืองดอกบัวใช้พื้นที่สร้างสรรค์สร้างต้นแบบดี ตัดตอนนักสูบหน้าใหม่

แพทย์ มช.จับมือ สสส. รณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่

แพทย์ มช. จับมือ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก แสดงนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษากับผู้ติดบุหรี่และต้องการลด ละ เลิก บุหรี่ หวังให้บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการปลอดควันบุหรี่ในองค์กร

เลิกบุหรี่วันนี้มีข้อดีเพียบ!

ควันบุหรี่มีสารพิษมากมายกว่า 7,000 ชนิด ที่ทำลายสุขภาพของผู้สูบ การเลิกบุหรี่ได้จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ดีที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะทุกครั้งที่สูบบุหรี่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นทุกส่วนที่ควันบุหรี่เข้าไปในร่างกายแต่ผู้ที่สูบมานานอาจจะไม่รู้สึก เพราะร่างกายเกิดความเคยชินกับการสะสมสารพิษไปแล้ว "เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"มีข้อมูลดีๆ จากการเลิกสูบบุหรี่มาบอก

ภัยเงียบบุหรี่เทียม

ภัยเงียบบุหรี่เทียม

ถนนปลอดบุหรี่

กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แถลงข่าวประกาศจะเริ่มทำให้ถนนปลอดบุหรี่ โดยเป้าหมายเป็นถนนคนเดินที่มีทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ร้านอาหารบนถนนมหาราช ซึ่งเป็นถนนหน้าเทศบาลเป็นสายแรก อีกทั้งเชื่อมไปสู่จุดชมวิวลาน "ปูดำ" หน้าเมืองกระบี่ด้วย

ลูกอมสกัดหญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ดีกว่าชาชง

ลูกอมสกัดหญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ดีกว่าชาชง

แยก...พัฒนาการ: รณรงค์พิชิตบุหรี่

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำโดย ชัชวาล ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วย ประเวศ อรรคนิมาตย์ ประธานสิ่งแวดล้อมของทางโรงแรมและพนักงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ "จักรยานพิทักษ์ชีวิต ดุสิตพิชิตบุหรี่" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ประจำปี 2557

ต่อต้านบุหรี่

เด็กอินเดียในเมืองกัลตาเดิมใส่หน้ากากผีเนื่องในงานวัน "ต่อต้านบุหรี่โลก" ตอนปลายเดือนก่อน การรณรงค์คว่ำบาตรการสูบบุหรี่ต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง จะวางมือไม่ได้