ใครบงการ ขบวนการคัดค้านกฎหมายบุหรี่

ใครบงการ ขบวนการคัดค้านกฎหมายบุหรี่

หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม่สุดโต่ง

หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม่สุดโต่ง

ฮู : ซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ

ฮู : ซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ

พบผู้ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า

พบผู้ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ปลด รมต.สาธารณสุขเพราะภาพคำเตือน 85%

ปลด รมต.สาธารณสุขเพราะภาพคำเตือน 85%

แถลงข่าว โคราชขานรับมติ ครม. เป็น“จังหวัดปลอดบารากู่” จับมือ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูร้านอาหาร C&C สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนนครราชสีมา ร่วมต้นแบบปลอดบารากู่

แถลงข่าว โคราชขานรับมติ ครม. เป็น“จังหวัดปลอดบารากู่” จับมือ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูร้านอาหาร C&C สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนนครราชสีมา ร่วมต้นแบบปลอดบารากู่

บริษัทบุหรี่ฟ้องล้มกฎหมายควบคุมยาสูบของอียู

บริษัทบุหรี่ฟ้องล้มกฎหมายควบคุมยาสูบของอียู

เนปาลใช้ภาพคำเตือนขนาด 90%

เนปาลใช้ภาพคำเตือนขนาด 90%

อินเดียบังคับภาพคำเตือนยาสูบขนาด 85%

อินเดียบังคับภาพคำเตือนยาสูบขนาด 85%

ฝรั่งเศสเล็งใช้ซองบุหรี่ไร้ฉลาก

ฝรั่งเศสเล็งใช้ซองบุหรี่ไร้ฉลาก

บริษัทบุหรี่แทรกแซงการประชุมอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่มอสโคว์

บริษัทบุหรี่แทรกแซงการประชุมอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่มอสโคว์

เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)

เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)

เสนอคลังกำหนดมาตรฐานน้ำหนักมวนบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทบุหรี่ทั้งโรงงานยาสูบไทยและบุหรี่ต่างประเทศ ต่างทยอยผลิตบุหรี่มวนที่มีขนาดเล็กลงหรือสั้นลง เพื่อลดภาระภาษีสรรพสามิตที่ใช้ระบบสองเลือกหนึ่ง โดยเลือกเก็บภาษีตามน้ำหนัก หนึ่งบาทต่อกรัม หรือเลือกเก็บโดยคิดตามมูลค่าราคาต้นทุนที่แจ้ง และกรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีตามมูลค่าภาษีที่มากกว่า

ข้อมูลสำหรับ ผอก.รยส.

ข้อมูลสำหรับ ผอก.รยส.

ความเห็นสมาพันธ์ฯ ต่อข้อเสนอของผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ

ความเห็นสมาพันธ์ฯ ต่อข้อเสนอของผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ

สสส. : นวัตกรรมงบประมาณสร้างสุขภาพ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาเครือข่าย สสส.นานาชาติ กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ ทำข้อเสนอถึง คสช.ที่ให้ดึงงบประมาณของ สสส. กลับเข้าสู่ระบบแล้วจัดสรรออกมาตามปกติ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้น คงจะมาจากการที่ น.ส.ดาวน้อย ไม่ทราบความจริงที่ว่า หลังจากการดำเนินการมา 13 ปี ขณะนี้ สสส. ได้เป็นองค์กรต้นแบบที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปปฏิบัติ

หนุน คสช.ห้ามบุหรี่ไฟฟ้า

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่ โดยอาศัย พ.ร.บ.นำเข้า-ส่งออกสินค้า พ.ศ. 2522 ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวใน รายการ คสช. : คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมนั้น ขอสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์อย่างเต็มที่

ปรับบริษัทบุหรี่แคมเปญล่าวัยรุ่น

ปรับบริษัทบุหรี่แคมเปญล่าวัยรุ่น

เผยโรค NCDs คือฆาตกรอันดับหนึ่ง คุมไม่อยู่ยอดตายพุ่งต่อเนื่อง วอนทุกฝ่ายเอาจริง

เผยโรค NCDs คือฆาตกรอันดับหนึ่ง คุมไม่อยู่ยอดตายพุ่งต่อเนื่อง วอนทุกฝ่ายเอาจริง

ภาพคำเตือนบุหรี่ขนาด 85% วางตลาดแล้ว

ภาพคำเตือนบุหรี่ขนาด 85% วางตลาดแล้ว