มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
บ.บุหรี่แพ้คดีซองแบบเรียบอีก
1 ธ.ค. 59 | เข้าชม : 361

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

 

บ.บุหรี่แพ้คดีซองแบบเรียบอีก

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2559  ศาลอุทธรณ์ประเทศอังกฤษ  ได้ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่กล่าวหาว่า  กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของประเทศอังกฤษ  ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยบรรยายคำตัดสินว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า  ไม่ได้ขัดต่อข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) และได้สัดส่วนกับปัญหาที่ยาสูบก่อให้เกิดขึ้น

            ซองบุหรี่แบบเรียบเป็นข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ โดยบนซองบุหรี่ห้ามพิมพ์ลวดลายสีสันโลโก้ และเครื่องหมายการค้า  พิมพ์ได้เฉพาะชื่อยี่ห้อบุหรี่เป็นตัวอักษรและภาพคำเตือนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่  โดยเฉพาะต่อเด็ก และเยาวชนซึ่งซองบุหรี่แบบเรียบเป็นบทบัญญัติหนึ่งของกฎหมายเด็กและครอบครัวของอังกฤษ พ.ศ.2547

            ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า  ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ที่ออสเตรเลียออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ  บริษัทบุหรี่ได้มีการฟ้องศาลรวม 5 คดี  ทั้งในออสเตรเลีย  อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  ศาลประเทศอังกฤษ  ศาลรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส  จากการที่ประเทศเหล่านี้ได้ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ รวมทั้งศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป  เนื่องจากกฎหมายควบคุมยาสูบของสหภาพยุโรปกำหนดให้สมาชิก 28 ประเทศออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบได้  แต่บริษัทบุหรี่แพ้คดีที่ฟ้องร้องให้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเป็นโมฆะทั้งหมด  และสหประชาชาติได้เร่งรัดให้ประเทศต่าง ๆ ออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อลดจำนวนเด็กที่ติดบุหรี่

            ทั้งนี้ มาตรา 38 ของร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ อยู่ในระหว่างการพิจารณาวาระสองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ ได้ให้อำนาจรัฐบาลในการออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบได้ในอนาคต  ซึ่งบทบัญญัตินี้ได้รับการวิ่งเต้นค้านอย่างหนักโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติในขณะนี้

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: น.ส.วัลภา  แก้วศรี  โทร. 0-2278-1828 / 08-6368-9488

Share
To Top