นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                                 

Press Release 

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 31 สิงหาคม  2560

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

นักจิตวิทยาอังกฤษเกาะติดชีวิตวัยรุ่น

ย้ำบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรายงานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษที่พบว่า  วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8  เท่า  ภายในเวลาหนึ่งปี 

รายงานดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร Tobacco Control ฉบับเดือนสิงหาคม 2017  โดยผู้วิจัยทำการสำรวจและติดตามวัยรุ่น 2,836  คน ที่มีอายุ 14-15 ปี  จาก 20 โรงเรียนในอังกฤษ  ผลงานวิจัยพบว่า

            -  วัยรุ่น  343  คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า  มีการทดลองสูบบุหรี่ซิกาแรต  118  คนหรือ 34%

            -  วัยรุ่น  1,383  คนที่ไม่สูบบุหรี่  มีการทดลองสูบบุหรี่ซิกาแรต 124  คนหรือ 9%

            ศาสตราจารย์มาร์ค  คอนเนอร์ นักจิตวิทยาทางสังคมจากมหาวิทยาลัยลีดส์ ลอนดอน ( Leeds University London)  หัวหน้าโครงการวิจัยสรุปว่า  การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน  เป็นสัญญาณคาดการณ์ของการทดลองสูบบุหรี่ธรรมดาภายในเวลาหนึ่งปี  ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานถึงปรากฏการณ์  ที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้วัยรุ่นเห็นการสูบบุหรี่หรือการเสพติดนิโคตินเป็นเรื่องธรรมดา  ที่น่าสนใจคือวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า  ที่ไม่มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ธรรมดา  มีสัดส่วนที่ไปสูบบุหรี่ธรรมดาสูงกว่าวัยรุ่นที่มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ธรรมดา  รายงานนี้เป็นรายงานแรกจากประเทศอังกฤษที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับการสูบบุหรี่ธรรมดา  ซึ่งมีผลเหมือนกับการสำรวจจากสหรัฐอเมริกาที่มีการรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้

            รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  แสดงความเห็นว่า  ขณะนี้สิ่งที่กังวลกันมากที่สุดคือบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นสื่อนำให้เยาวชนกลับไปเสพติดบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น  ซึ่งรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา (E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults : A Report of the Surgeon General 2016)  ก็แสดงหลักฐานว่าบริษัทบุหรี่ที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้กลยุทธ์และช่องทางการทำการตลาดที่พุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน  ทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับเซ็กส์ และความพึงพอใจของลูกค้า  ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมการตลาดและป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่มีแนวโน้มลดลงอาจจะกลับพุ่งสูงขึ้นมากอีก  

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828