ยาสูบคร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคนในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

logo-smoke 

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  20 มกราคม 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

ยาสูบคร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคนในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

            ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรายงานนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกาถึงความคืบหน้า 50 ปี  ของการควบคุมยาสูบในอเมริการะหว่าง ค.ศ.1964-2014 ว่ายาสูบได้คร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคน และแม้อัตราการสูบบุหรี่จะลดลงจาก 43% ใน ค.ศ.1965  ลงเหลือ 18%  แต่ยาสูบยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในขณะนี้  โดยประเด็นสำคัญในรายงานมีดังนี้

 • ยาสูบคร่าชีวิตคนอเมริกาปีละ 480,000  คน  ซึ่งเท่ากับทุกหนึ่งในห้าของคนอเมริกาที่เสียชีวิต
 • ยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล ค่ารักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เท่ากับ 130  พันล้านเหรียญ และอีก 150 พันล้านเหรียญต่อปี จากการขาดรายได้ที่เสียชีวิตก่อนเวลา
 • อันตรายของยาสูบยิ่งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  จากการที่บริษัทบุหรี่จงใจทำให้ยาสูบมีอำนาจเสพติดเพิ่มขึ้น  มีความเย้ายวนมากขึ้น
 • แม้ว่าผู้สูบบุหรี่จะสูบน้อยลง  แต่ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กลับเพิ่มขึ้นสองเท่าในเพศชายและสามเท่าในเพศหญิงที่สูบบุหรี่เทียบกับเมื่อ 50 ปีก่อน
 • การใช้ยาสูบเป็นสาเหตุการเกิดโรคในเกือบทุกอวัยวะของร่างกาย โดยโรคใหม่ ๆ ที่มีสาเหตุจากการใช้ยาสูบ  อาทิ  เบาหวาน  วัณโรค  มะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งตับ และโรคข้อรูมาตอร์ย 
 • การระบาดของการใช้ยาสูบเริ่มต้นโดยบริษัทบุหรี่  และทำให้หยั่งรากยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่  ด้วยการพยายามทำให้สังคมเข้าใจผิดถึงอันตรายของยาสูบ
 • การโฆษณาและส่งเสริมการขายของบริษัทบุหรี่เป็นสาเหตุของการริเริ่มการสูบบุหรี่ของเยาวชน
 • มีโรดแมป (roadmap) ที่ชัดเจนที่จะยุติการระบาดของยาสูบ  อันประกอบด้วยการขึ้นภาษียาสูบ  การห้ามสูบบุหรี่ในทุกสถานที่และการรณรงค์ผ่านสื่อหลัก (mass media)

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า  รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกาเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลและทุกฝ่ายในสังคมไทยถึงสิ่งที่ต้องทำ  ถ้าหากเราต้องการที่จะลดความสูญเสียจากการใช้ยาสูบ  ที่ผ่านมาความพยายามในการควบคุมยาสูบ  เรายังทำน้อยกว่ามาก  หากเทียบกับรัฐบาลและภาคส่วนอื่นของสังคมสหรัฐอเมริกา  เรามีจุดอ่อนในเรื่องนโยบายภาษีที่แทบจะไม่มีการเก็บภาษียาเส้น  ทั้งที่มีผู้สูบบุหรี่ยาเส้นถึงหกล้านคน  และแม้กฎหมายจะห้ามสูบบุหรี่ในทุกสถานที่สาธารณะ  แต่แทบจะไม่มีการบังคับใช้โดยเฉพาะในต่างจังหวัด  บริษัทบุหรี่ยังคงทำการส่งเสริมการขายตรงและแฝงและประชาสัมพันธ์สร้างภาพผ่านการทำซีเอสอาร์  หวังว่ารัฐบาลใหม่จะมีความจริงใจในการที่จะควบคุมยาสูบมากกว่าที่ผ่าน ๆ มา

 

การเสียชีวิตก่อนเวลาจากการใช้ยาสูบและการได้รับควันบุหรี่มือสอง ค.ศ.1965-2014

สาเหตุการเสียชีวิต

จำนวน (ราย)

 • มะเร็งที่เกิดจากยาสูบ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
 • โรคปอด
 • โรคที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และคลอด
 • มะเร็งปอดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง
 • อุบัติเหตุไฟไหม้จากการสูบบุหรี่ในบ้าน

รวม

6,587,000

7,787,000

3,804,000

108,000

263,000

2,194,000

86,000

20,830,000

รายงานนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา  มกราคม 2014

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799