เตือนแม่สูบบุหรี่ลูกอาจปากแหว่ง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

logo-smoke

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

เตือนแม่สูบบุหรี่ลูกอาจปากแหว่ง

 

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เตือนหญิงไทยวัยมีบุตรทุกคน  โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี หกหมื่นคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ เพราะหากยิ่งสูบนานจะยิ่งเลิกยาก โดยแม้ว่าจะตั้งครรภ์หญิงที่สูบบุหรี่จำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะเลิกสูบได้  ซึ่งรายงานล่าสุด  ยืนยันว่าการสูบบุหรี่ของแม่ระหว่างตั้งครรภ์เป็นสาเหตุของเด็กที่เกิดมาพิการแต่กำเนิดโดยมีริมฝีปากและเพดานปากแหว่ง (ดังรูป) 

ทั้งนี้รายงานการวิจัยโดย ดร.ประเทือง  หงสรานากร  อาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พบว่าร้อยละ 1.4  ของหญิงไทยที่ตั้งครรภ์ยังคงสูบบุหรี่เมื่อ พ.ศ.2552 ซึ่งหากคำนวณจากการที่มีหญิงไทยตั้งครรภ์จนคลอดปีละ 700,000  คน  จะมีหญิงไทยถึง 9,800 คนที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ในแต่ละปี  ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้ทารกที่คลอดออกมาพิการด้วยริมฝีปากและเพดานปากแหว่ง  นอกเหนือจากโอกาสแท้งลูกที่เพิ่มขึ้นจากการที่ทารกมีโครโมโซมผิดปกติ  โรคแทรกซ้อนระหว่างคลอด เช่น ตกเลือดจากรกลอกตัวกะทันหัน  เด็กคลอดก่อนกำหนด  ทารกตายระหว่างคลอด  หญิงไทยทุกคนในวัยมีบุตรที่ยังสูบบุหรี่  จึงควรเลิกสูบบุหรี่ให้ได้โดยเฉพาะก่อนการตั้งครรภ์  เพื่อไม่ให้ทารกที่เกิดมาแล้วพิการ  ส่วนวัยรุ่นหญิงที่ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ควรริเริ่มหรือลองสูบเพราะติดง่ายและเลิกสูบยากมาก

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799