สร้างคน พัฒนาชาติ จัดอบรมนักเรียนแกนนำปลอดบุหรี่ สารเสพติด นำร่องโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เกาะขนุน