แนะเคี้ยว'กานพลู'ตัวช่วยเลิกบุหรี่กินสมุนไพรดับพิษ-ลดหวาน