แนะคนเลิกบุหรี่ออกกำลัง-ฝึกหายใจช่วยลดปัญหาปอดผิดปกติ