ชวนคนเหนือเลิกบุหรี่ เพื่อลดอันตรายช่วงหมอกควันไฟป่า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

logo-smoke

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  19  มีนาคม 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

ชวนคนเหนือเลิกบุหรี่

เพื่อลดอันตรายช่วงหมอกควันไฟป่า

 

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เชิญชวนให้คนเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน  เลิกสูบบุหรี่เพื่อลดอันตรายช่วงที่เกิดหมอกควันไฟป่า 

มีรายงานถึงระดับหมอกควันไฟป่าในจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะเชียงใหม่  และเชียงรายที่สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา  ทำให้มีคนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  และทางสาธารณสุขจังหวัดแนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้าน และให้ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น  รวมทั้งให้สวมหน้ากากเพื่อกรองมลพิษทางอากาศนั้น  สิ่งที่จะต้องหยุดคิดและให้ความสำคัญก็คือ  ทุกคนในภาคเหนือตอนบนจะได้รับมลพิษจากหมอกควันที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่ในคนที่สูบบุหรี่จะยิ่งได้รับอันตรายมากขึ้น เพราะได้รับทั้งหมอกควันจากไฟป่าและควันบุหรี่  และควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่าควันไฟป่าอีกด้วย

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาภาคเหนือตอนบนมีอัตราการเกิดมะเร็งปอดสูงสุดของประเทศทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยอัตราการเป็นมะเร็งของชายเชียงใหม่เท่ากับ 33.5 ราย  และหญิง 23.6  ราย  ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  เทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่อัตราการเป็นมะเร็งปอดเพศชายเท่ากับ 26.2 ราย และหญิง  11.5  ราย ราย  ต่อประชากรหนึ่งแสนคน คนสูบบุหรี่ที่อยู่ที่ภาคเหนือตอนบนจึงยิ่งต้องพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่  โดยเฉพาะในช่วงที่หมอกควันสูงมากในขณะนี้

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799