สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมเครือข่ายกว่า 400 องค์กร ผลักดันนโยบายสาธารณะในการลดการสูบบุหรี่ ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ

เอกสารดาวน์โหลด