ร่วมคัดค้านฟิลลิป มอร์ริส ท้าทายเด็กให้สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  10 เมษายน 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

ร่วมคัดค้านฟิลลิป มอร์ริส ท้าทายเด็กให้สูบบุหรี่

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกเพื่อยับยั้งแคมเปญ “Be Marlboro” ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่มาร์ลโบโร

ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Phillip Moris International - PMI) บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติซึ่งในขณะนี้กำลังขยายแคมเปญ “Be Marlboro” ออกไปทั่วโลก โดยศาลเยอรมันพบว่าแคมเปญดังกล่าวท้าทายแม้แต่ เด็กอายุ 14 ปี ด้วยช่องทางการตลาดส่งผ่านข้อความสั้นปลุกเร้าและเชื้อเชิญว่า “อย่าเป็นแค่เพียงอาจจะ เป็นมาร์ลโบโรเลย” (Don’t Be a Maybe. Be Marlboro) พร้อมภาพสื่อความหมายบ่งบอกไลฟ์สไตล์ตามแบบฉบับวัยรุ่นที่ใฝ่หาอิสระเสรีภาพและลุ่มหลงกิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทาย เช่น ภาพงานปาร์ตี้, ภาพการพลอดรัก, ภาพการเล่นดนตรี และภาพกีฬาผาดโผนผจญภัยอย่าง สโนว์บอร์ดและสเก็ตบอร์ด เพื่อล่อให้เด็กวัยรุ่นทั่วโลกเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์บุหรี่มาร์ลโบโรและนำไปสู่พฤติกรรมการเป็นผู้สูบหน้าใหม่

แคมเปญดังกล่าวขัดต่อข้อตกลงด้านจรรยาบรรณที่ฟิลลิป มอร์ริส ได้ให้ไว้ต่อสาธารณชนทั่วโลกว่าจะไม่ทำการตลาดที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้เยาว์ และศาลเยอรมันมีคำสั่งห้ามแคมเปญนี้ไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2013 ในเยอรมันแล้ว   แต่ก็มิได้สร้างความสำนึกแก่ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลแต่อย่างใด โดยยังคงทำแคมเปญดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและในอาเซียนขณะนี้ฟิลลิป มอร์ริส ได้เริ่มแคมเปญดังกล่าวในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย  ซึ่งสื่อออนไลน์สามารถระบาดมาถึงเมืองไทยได้

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมลงชื่อท้ายจดหมายเปิดผนึกถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล  เพื่อขอให้ฟิลลิปมอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล หยุดแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาด “Be Marlboro” ทันที โดยเฉพาะต้องไม่มาทำในประเทศไทย  และให้เปิดเผยรายงานและข้อมูลทั้งหมดของแคมเปญ “Be Marlboro” เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงาน สาธารณสุขประเมินผลเสียหายจากกิจกรรมและแคมเปญดังกล่าว

โดยสามารถร่วมลงชื่อสนับสนุนได้ตามลิงค์นี้ (ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557) http://goo.gl/vEzxLL 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799