อินเตอร์โพลต้องไม่รับเงินบริษัทบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  17 เมษายน 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

อินเตอร์โพลต้องไม่รับเงินบริษัทบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่าตามที่นายอมาล  พูสป์  ผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  องค์การอนามัยโลก  สอบถามความเห็นถึงตนกรณีที่อินเตอร์โพล (ตำรวจสากล) ยื่นข้อจำนงขอสมัครเข้าเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุม  ในที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  ที่จะมีขึ้นเดือนตุลาคมนี้ที่มอสโค  ประเทศรัสเซีย ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับพิธีสารเพื่อขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมาย  ตนได้เสนอให้กำหนดเงื่อนไขให้อินเตอร์โพลรับรองว่า  จะไม่รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทบุหรี่อีกต่อไป  หากต้องการได้รับสถานะเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคี

ทั้งนี้อินเตอร์โพลเคยขอสมัครเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ  ในการประชุมที่กรุงโซล  เกาหลีใต้เมื่อสองปีก่อนแต่ที่ประชุมใหญ่มีมติไม่รับ  เนื่องจากพบว่าอินเตอร์โพล  ได้ตกลงที่จะรับทุนจากบริษัทบุหรี่ฟิลลิป    มอร์ริส  อินเตอร์เนชั่นแนล  เป็นเงิน  15  ล้านยูโร  เป็นเวลาสามปีจาก พ.ศ.2555 ถึง 2557  เพื่อสนับสนุนการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ  ซึ่งอาศัยการค้าของเถื่อนหลากหลายชนิด  รวมถึงบุหรี่  เป็นเงินทุนการดำเนินการ  ซึ่งการรับทุนอุดหนุนจากบริษัทฟิลลิป  มอร์ริส  เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน  เนื่องจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาติหลายบริษัท  ทั้งฟิลลิป  มอร์ริส  บีเอที และเจทีไอ  ถูกจับได้ว่าอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนให้เกิดบุหรี่หนีภาษี  ดังกรณีที่อียูฟ้องศาลเมื่อ พ.ศ.2547  ว่าบริษัทฟิลลิป  มอร์ริส  อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนให้มีบุหรี่หนีภาษีในอียู  จนฟิลลิป  มอร์ริสยอมความก่อนการตัดสินของศาล โดยยอมชดใช้เงินให้แก่อียู 1.2 พันล้านยูโรในเวลา 12 ปี  ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ  จึงไม่รับองค์กรระหว่างประเทศใด ๆ ที่มีความร่วมมือหรือรับทุนจากบริษัทบุหรี่เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ของอนุสัญญาฯ  และพิธีสารเพื่อขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมาย

อนึ่งงานวิจัยที่สนับสนุนโดยมูลนิธิบลูมเบิร์ก และบิล เกต พบว่า 11.6%  ของบุหรี่ในตลาดโลกเป็นบุหรี่หนีภาษี  คิดเป็นจำนวนบุหรี่ 657 พันล้านมวน  ทำให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ สูญเสียภาษีบุหรี่ที่พึงจะได้รับ 40.5  พันล้านดอลลาร์ต่อปี และหากสามารถขจัดบุหรี่หนีภาษีได้ทั้งหมด  จะลดจำนวนคนที่จะตายจากการสูบบุหรี่ได้ปีละ 160,000  คน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799

เอกสารดาวน์โหลด