ฟิลลิป มอร์ริสโกย 500 ล้านแต่ค้านขึ้นภาษี

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่  6 พฤษภาคม 2557

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

ฟิลลิป  มอร์ริสโกย 500 ล้านแต่ค้านขึ้นภาษี

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ชี้การที่บริษัทฟิลลิป  มอร์ริส  ขึ้นราคาบุหรี่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ ห้าร้อยล้านบาท  ในขณะที่พยายามคัดค้านการขึ้นภาษีสรรพสามิต  โดยบริษัทฟิลลิป  มอร์ริสได้ประกาศขึ้นราคาบุหรี่ L&M จากซองละ 66 เป็น 67  บาท และ Marlboro จากซองละ 90 เป็น 92  บาท  ซึ่งจากยอดจำหน่ายของบุหรี่สองยี่ห้อนี้ในประเทศไทยสี่ร้อยล้านซองต่อปี  จะทำให้ฟิลลิป  มอร์ริสประเทศไทยมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยห้าร้อยล้านบาทต่อปี    เพิ่มเติมจากกำไรเดิมสองพันเก้าร้อยล้านบาทเป็นอย่างต่ำ  ที่ประเมินอย่างไม่เป็นทางการโดยนักวิชาการไทยร่วมกับนักวิชาการองค์การอนามัยโลก  ตามยอดจำหน่ายบุหรี่ของบริษัทฟิลลิป  มอร์ริส ในประเทศไทย พ.ศ.2555   

ขณะเดียวกันฟิลลิป  มอร์ริสได้ทำแคมเปญคัดค้านการขึ้นภาษีบุหรี่ของกระทรวงการคลัง โดยได้เปิดเฟซบุ๊คชุมชนนักสูบบุหรี่ไทย (Thai Smoker Community)  เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการที่รัฐบาลไทยจะขึ้นภาษียาสูบ  รวมทั้งได้ทำชาร์ตแสดงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต  ทำนองว่าภาษีบุหรี่ในประเทศไทยสูงเกินไปแล้ว  และเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทบุหรี่ฟิลลิป    มอร์ริสได้เผยแพร่ข่าวงานวิจัยโดย ITIC องค์กรไม่หวังผลกำไรที่รับจ้างทำวิจัยเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน  ถึงระดับบุหรี่หนีภาษีในเอเชียแปซิฟิก 11  ประเทศ  รวมทั้งประเทศไทยว่ามีค่าเฉลี่ย 9.0%  โดยของประเทศไทยมี 2.9% และอ้างว่าสาเหตุสำคัญที่ระดับบุหรี่หนีภาษีในประเทศเหล่านี้สูง มาจากระดับภาษีที่สูงเกินไป  แต่เนื่องจากรายงานดังกล่าวสนับสนุนทุนโดยฟิลลิป  มอร์ริส และนักวิชาการอิสระ  พบว่างานวิจัยดังกล่าวมีระเบียบวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ  อนึ่งเอกสารภายในของบริษัทฟิลลิป  มอร์ริสระบุว่าบริษัทคัดค้านการขึ้นภาษีมากที่สุด  เพราะจะทำให้ยอดขายลดลง  จึงน่าติดตามว่าการที่บริษัทฟิลลิป  มอร์ริสประกาศขึ้นราคาบุหรี่ทั้งสองยี่ห้อนี้  จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสกัดกั้นเพื่อไม่ให้รัฐบาลขึ้นภาษีหรือไม่  ทั้งนี้การขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งสุดท้ายมีขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 และโดยปกติกระทรวงการคลังจะปรับขึ้นภาษียาสูบทุกสองปีเพื่อไม่ให้การบริโภคเพิ่มขึ้นตามคำเรียกร้องของกระทรวงสาธารณสุข

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  

โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799