รุกพื้นที่ชุมชนเพื่อช่วยขจัดสิงห์รมควันให้ลด หรือหมดไป