'ฟลุค'พรีเซ็นเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลกร่วมต้าน'สิงห์อมควัน'