ลดสถานการณ์ปัญหา 'ไม่สูบบุหรี่' สำคัญที่ 'ประชาชน'