กทม.ร่วมภาคีรณรงค์ลดผู้สูบหน้าใหม่ ยกสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบปลอดบุหรี่