'เอ็นจีโอ'พบขยะทะเลทั่วโลก166ล้านชิ้น'บุหรี่'ครองแชมป์