ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุขและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ร่วมด้วยคณะทำงานและตัวแทนนักศึกษา เปิดตัวโครงการ มหิดลคนรุ่นใหม่หัวใจไร้ควัน โดยรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในอนาคต