สูบบุหรี่ในตลาดจับปรับ2พันตลาดทั่วกรุงเทพฯรวม 338 แห่ง-เจ้าของตลาดโดนด้วย 2 หมื่น