สูบบหรี่ในตลาดระวังกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าเจอปรับ2พันบาทเจ้าของตลาดไม่ให้ความร่วมมือโดนด้วย