เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มอบสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ในอุทยานแห่งชาติ