ครั้งแรกของโลกน้ำหมึกสกัดจากปอดสิงห์อมควันร่วมรณรงค์เตือนภัยร้ายจากบุหรี่