หมอประเวศเตือน'ประยุทธ์'คิดถึงเด็กมากกว่าธุรกิจบุหรี่