ขอแสดงความยินดีกับเหล่าศิลปินลูกทุ่ง เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี