มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติปวารณางดเหล้า/บุหรี่ครบพรรษา