มีจริงๆ หมู่บ้านเล็กๆ ในอินโดนีเซียที่'แบน'บุหรี่ได้ 100%