อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่คำตัดสินให้ รัฐบาลอุรุกวัย ชนะคดีที่ ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย