เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

Logo วันงดสูบบุหรี่โลก 2561

Logo วันงดสูบบุหรี่โลก 2561

แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 2561

แบบฟอร์มขอเบิกสื่อเพื่อการเผยแพร่ 2561

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559

GenZ STORNG ไม่สูบ

GenZ STORNG ไม่สูบ คืออะไร ? เข้ามาหาคำตอบได้เลย

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559

ทำเนียบเกียรติคุณ (World No Tobacco Day Awards)

ทำเนียบเกียรติคุณ (World No Tobacco Day Awards)

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ.2558

เอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ.2558

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2549

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก 2549

องค์การอนามัยโลกถวายโล่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การอนามัยโลกถวายโล่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

คลิป VDO นิโคติน(จากบุหรี่) 1 หยด ฆ่าหนูได้

การทดลอง หยดนิโคติน(จากบุหรี่) ให้หนู 1 หยด ทำให้หนูเสียชีวิต

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556

รวมสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

รวมสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

ขอสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

จัดฟรีทั่วไทย หมดเขต 30 เมษายนนี้

ประเด็นงดสูบบุหรี่โลกปีนี้

บุหรี่ = ยาเสพติด ประเด็นงดสูบบุหรี่โลกปีนี้

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2531-2559

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2531-2559

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม