มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559
26 เม.ย. 59 | เข้าชม : 20,588

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งใน ปี ๒๕๕๙ นี้ ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ "ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค"

ออกแบบโดย : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข

 

Share
To Top