“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

  • จัดสถานที่โรงเรียน ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
  • มีการสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับบุหรี่ในการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตร
  • ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียน จัดเดินขบวนรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ โดยคุณครูและนักเรียนประชาสัมพันธ์ให้ความความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่แก่คนในชุมชน
  • กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สนับสนุนให้เกิดการส่วนร่วมของผู้ปกครอง ร่วมรณรงค์ปกป้องเด็กจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ และป้องกันนักสูบหน้าใหม่จากต้นแบบการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ ด้วยการทำบ้านปลอดบุหรี่

................................................................................................................................................................

ขอบคุณภาพกิจกรรม โดย คุณครูเกยูร  คำมูล  และคุณครูกนกกาญจน์  เนตรจินดา

.

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม : www.ashthailand.or.th

ร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่กับเรา : http://www.smokefreeschool.net/

ติดต่อขอรับสนับสนุนสื่อรณรงค์จากเรา ฟรี!! : www.smokefreehome.or.th

#โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

#โรงเรียนปลอดบุหรี่

#ร่วมปกป้องเด็กจากควันบุหรี่

#บ้านปลอดบุหรี่