นักศึกษาแพทย์ Indiana University ศึกษาดูงานควบคุมยาสูบในไทย

นักศึกษาแพทย์ Indiana University ศึกษาดูงานควบคุมยาสูบในไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 2559  คณะนักศึกษาแพทย์จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา     นำทีมโดย  ดร.น้อย เค, Clinical Professor Department of Applied Health Science School of Public Health, Indiana University  เข้าศึกษาดูงานด้านควบคุมยาสูบในประเทศไทย ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมี นพ.ชัย  กฤติยาภิชาติกุล รองประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้การต้อนรับและบรรยายถึงภาพรวมการดำเนินด้านควบคุมยาสูบและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  พร้อมกันนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านควบคุมยาสูบในไทยด้วย